Test po szkoleniu THELIA CONDENS

Uczestniczyłeś w szkoleniu dot. gazowego kotła kondensacyjnego THELIA CONDENS?

Sprawdź swoją wiedzę odpowiadając na pytania!

Pytanie 1

Który z programów testowych P służy do odpowietrzania instalacji c.o. w kotle Thelia Condens?


Pytanie 2

W jakiej technice odlewu aluminium jest wykonany wymiennik ciepła kotła Thelia Condens?


Pytanie 3

Gdzie znajdują się złącza czujnika temperatury zasobnika/termostatu zasobnika w jednofunkcyjnym kotle Thelia Condens?


Pytanie 4

Regulację CO2 w spalinach w kotle Thelia Condens wykonuje się na:


Pytanie 5

Jaki jest kolor cyfr/liter na wyświetlaczu kotła Thelia Condens?


Pytanie 6

W której części wymiennika ciepła Thelia Condens jest umieszczony palnik?


Pytanie 7

Przez ile ścianek głównego wymiennika ciepła kotła Thelia Condens płynie woda grzewcza ?